Най-довереният партньор за вас
 


 
Борсов съвет

Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред.
 
Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. 
 
Борсовият съвет е създаден с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД. Структурата на членовете отразява, по максимално справедлив начин различните категории търговски участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия, администриран от БНЕБ ЕАД (производители, търговци и потребители). 
 
Основните цели и начинът на функциониране на Съвета са описани в Правилата за работа на борсов съвет.

Членовете на Борсовия съвет:

 
Атанас Димов  ЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на търговците
Атанас Колев  Електроразпределение Север АД
Борислав Димитров Мини Марица изток ЕАД, от категорията на потребителите
Боян Кършаков  Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД, от категорията на търговците
Боян Паунов Топлофикация София ЕАД, от категорията на производителите
Валери Дреников GEN-I, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o., от категорията на търговците
Владимир Дичев ЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на производителите
Денислав Кирилов  Стомана Индъстри АД, от категорията на потребителите
Мартин Бояджиев Ей и Ес Гео Енерджи ООД, от категорията на производителите
Мартин Тафров АЕЦ Козлодуй ЕАД, от категорията на производителите
Миглена Стоилова Енел Грийн Пауър България ЕАД;, от категорията на производителите
Милена Стоянова Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, от категорията на потребителите
Соня Кадиева Енерджи Съплай ЕООД, от категорията на търговците
Никола Габровски БНЕБ ЕАД
Здравко Попов БНЕБ ЕАД

Секретар на Борсов съвет

Йовка Иванова                  Експерт бизнес развитие
, БНЕБ ЕАД
T: + 359 2 90 20 120
E: yivanova@ibex.bgПротоколи от заседания на Борсовия съвет:

20.01.2021 г.
22.10.2020 г.

02.06.2020 г.

06.02.2020 г.
02.07.2019 г.

25.02.2019 г.

19.10.2018 г.

18.06.2018 г.

20.02.2018 г.

23.10.2017 г.
22.06.2017 г.
27.03.2017 г.
16.01.2017 г.
21.11.2016 г.© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act