IBEX Base (04.12.2021) : 415.65 BGN, 54599.10 MWh, IBEX Peak (04.12.2021) : 477.55 BGN 28182.3 MWh, IBEX Off-Peak (04.12.2021) : 353.76 BGN 26416.8 MWh

Уебинар на единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) по реализацията на проекта за пазарно обединение DE-AT-PL-4M (Interim Coupling)
 18.03.2021 11:06
Новини

Проектът за междинно свързване, Interim Coupling, цели свързване на пазарното обединение 4M с Мултирегионалното обединение (MRC) чрез въвеждане на имплицитно разпределение на капацитети, основано на нетен капацитет за пренос (NTC), на следните шест граници: Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия-Германия, Чехия-Австрия и Унгария-Австрия. Към момента оперативният старт се планира за 10 юни 2021 г. Завършването на този проект бележи прехода към единен обединен търг за пазара „Ден напред“ в държавите, участващи в обединенията MRC и 4M. В този контекст, проектът е поредна стъпка към завършване на единното обединение на пазарите „Ден напред“ в Европа.
 
Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) ще организират уебинар, на който пазарните участници ще получат подробна информация относно очакваните промени и планираните тестове с пазарни участници.
 
Планира се уебинарът да се проведе следобед на 21 април 2021 г. 
Подробности за програмата и линк за свързване ще бъдат предоставени непосредствено преди събитието.

Успешното стартиране на проекта Interim Coupling е задължително условие за реализацията на проекта за пазарно обединение между България и Румъния, който се изпълнява по график и се очаква да приключи успешно до три месеца след старта на Interim Coupling.


 © 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act