IBEX Base (04.12.2021) : 415.65 BGN, 54599.10 MWh, IBEX Peak (04.12.2021) : 477.55 BGN 28182.3 MWh, IBEX Off-Peak (04.12.2021) : 353.76 BGN 26416.8 MWh

Възстановяване работата на интерконектора ESO-TEL
 11.04.2021 08:47
Оперативни съобщения

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между ESO и TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, е разрешен.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act