Възстановяване работата на интерконектора ESO-TEL
 11.04.2021 08:47
Оперативни съобщения

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между ESO и TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, е разрешен.© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act