Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TRANSELECTRICA
 11.04.2021 08:50
Оперативни съобщения

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между унгарския преносен оператор MAVIR и румънския преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, е разрешен.© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act