Пазарен сегмент В рамките на деня: прекъсване на интерконектори
 11.04.2021 07:24
Оперативни съобщения

Поради технически причини капацитети през интерконекторите между българския преносен оператор ESO и румънския преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act