Най-довереният партньор за вас
 


 
INTERRFACE

logo l2
 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект INTERRFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system), чиято основна цел е засилване на координацията между операторите на преносни и разпределителни мрежи.

Проектът се финансира по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия (Грантово споразумение № 824330). Общата стойност на проекта възлиза на 21 033 713,58 евро, от които 16 808 962,50 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през януари 2019 г. и ще приключи в края на 2022 г.

 
d
 
Стратегически цели на проекта:
 
INTERRFACE има за основна цел осигуряването на по-добро сътрудничество между системните оператори и разпределителните дружества. INTERRFACE ще проектира, разработва и използва оперативно съвместима паневропейска архитектура за мрежови услуги (IEGSA), която да действа като интерфейс между енергийната система (преносните и разпределителни дружества) и клиентите и ще позволи безпроблемната и координирана работа между тях. Съвременните дигитални инструменти, базирани на блокчейн и управление на големи данни, ще предоставят нови възможности за участие на пазара на електроенергия на потребителите.

INTERRFACE ще демонстрира за първи път в енергийния сектор добавената стойност на споделянето на данни от всички участници във веригата на електроенергийната система (клиенти, мрежи, пазари) от местно, регионално към европейско ниво, постигайки следните цели:
 
 - Да се създаде архитектура за общоевропейска борса за електроенергия,  която свързва пазарите на едро и дребно и позволява на всички участници да търгуват и да набавят енергийни услуги по прозрачен и недискриминационен начин;
 - Да се дефинират и демонстрират стандартизирани продукти, ключови параметри и сетълмент на енергийни услуги;
 - Да се стимулира сътрудничеството при доставката на мрежови услуги между преносните и разпределителните компании и да създадем силни стимули за  клиентите, като подобрим сигналите на пазара;
 - Да се интегрират малки и големи по мащаби производители на енергия, за да се увеличи ликвидността на пазара за мрежови услуги и да се улесни навлизането на нови услуги, които са съвместими в цяла Европа;
 - Да се популяризират най-съвременните цифрови технологии, които се използват в ежедневието (напр. електронна търговия, електронно банкиране, социални мрежи и др.), за да се ангажират крайните потребители да извършват транзакции от ново поколение на пазара на електроенергия, създавайки несравними икономически ползи.
 
За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: http://www.interrface.eu/


За INTERRFACE накратко – вижте видеото https://youtu.be/J8FRo95Thg4 (на английски).

INTERRFACE отправя покана към компании за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с разработката на оперативно съвместима паневропейска архитектура за мрежови услуги (IEGSA). За повече информация посетете: https://opencall-interrface.cintechsolutions.eu/.


 
 
  p

eu This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824330© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act